Pentru utilizarea site-ului nostru este necesară acceptarea termenelor și condițiilor prezentate, în totalitate. Continuarea navigării pe acest site presupune că ești de acord cu aceste termene și condiții, inclusiv cu cele prezentate în secțiunile Informații plată și livrare, Condiții de garanție și Renunțarea la cumpărare.

Site-ul nostru se adresează persoanelor având 18 ani împliniți și minorilor de peste 14 ani, care au obținut acordul părinților pentru a explora site-ul nostru.

Întregul conținut al acestui site are caracter informativ și nu creează niciun fel de obligații contractuale din partea noastră. Ne rezervăm dreptul de a modifica total sau parțial conținutul acestui site, în orice moment, fără o notificare în prealabil.

 

Informațiile prezentate pe acest site

         Nu putem garanta autenticitatea informațiilor oferite de producătorii și furnizorii produselor comercializate pe acest site, și nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele erori, neplăceri sau pierderi, de orice natură, suferite de utilizatorii siteului. Informațiile sunt preluate de la partenerii noștri comerciali fără o verificare ulterioară.

Folosirea produselor achiziționate pe site-ul nostru

         Nu putem și nu vom fi implicați în niciun fel de investigație privind activități ilegale desfășurate de către persoane ce au achiziționat și/sau utilizat produse achiziționate de pe acest site în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate respectivele produse.

Suntem absolviți de orice răspundere privind consecințele folosirii neadecvate a produselor ce au fost achiziționate de pe acest site.

În cazul in care nu ești de acord cu termenele și condițiile de utilizare, te rugăm să părăsești site-ul nostru.

 

Legislația în vigoare

         Armele tip airsoft fac obiectul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, respectiv al categoriei E din anexă, motiv pentru care nu aveţi nevoie de autorizare pentru procurarea, deţinerea şi folosirea lor: "Art. 4 alin. (4): Armele şi dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de către persoanele fizice şi juridice, fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege."

Extras din Legea 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor:

Art. 2: DEFINITII

În sensul prezentei legi, definiţiile şi categoriile armelor, muniţiilor, persoanelor şi documentelor sunt:

III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei

3.arme şi muniţii neletale - armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor;

7.arme şi dispozitive de agrement - arme şi dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice şi sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât şi în cadrul competiţiilor sportive; sunt incluse în această categorie şi arcurile;

8. replici de arme tip airsoft - replici după arme şi dispozitive militare reale, la scară 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice;

Art. 57: Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale:

(10) Armele şi dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.

Art. 61: Păstrarea armelor neletale

Posesorii armelor neletale din categoriile D şi E din anexă au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau, după caz, la locul de rezidenţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.

Art. 62: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini

(5) Armele şi dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricţii de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege privind portul şi folosirea acestora.

Art. 65: Folosirea armelor utilitare şi de agrement

(4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viaţa persoanelor.
(5)Sunt interzise portul şi folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în locuri publice.
(6)Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al deţinătorului la locul unde urmează să se desfăşoare activităţile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt ţinute în husă, bagaj ori ambalaj şi nu sunt încărcate cu muniţie.
 
Art. 70: (61Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiţii:
a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;
b) dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa;

Art. 113: Introducerea armelor şi muniţiilor pe teritoriul României

(8) Armele şi dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricţii.

Art. 128: Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau administrativă a persoanei vinovate.

Art. 129: Contravenţii

32. Portul, folosirea şi transportul armelor neletale utilitare şi de agrement fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 65;

Art. 130: Sancţiuni

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 129 se sancţionează după cum urmează:

d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13, 131, 16-19, 25, 27, 30, 32, 361, 401, 41 şi 50;

IMPORTANT! Finalizarea comenzii presupune că ești de acord cu aceste termene și condiții, inclusiv cu cele prezentate în secțiunile Informații plată și livrare, Condiții de garanție și Renunțarea la cumpărare.